1 августа
"Звездный Мальчик "
«Жұлдызды бала»қойылымына аннотация Белгілі ағылшын жазушысы Оскар Уайльдтың «Жұлдызды бала» балаларға арналған пьесасы барлығы қызығып қарайтын адамның сыртқы бет-бейнесі емес, адамның ішкі дүниесі – оның жаны туралы. Бұл ертегіде ашылатын негізгі түпкі ойлар – қаталдық пен мейірімділік, кедейлік пен байлық, жақсылық не жамандықты таңдау. Ертегі балалар үшін де ересектер үшін де қызықты, өйткені өмірдің мағынасы мен құндылықтары туралы ойланып қою артық емес. Сөзбен мейірімділік көрсету – мүсіркеу жеткіліксіз, адамдар сенің нағыз істеріңді бағалайтын болады.


Аннотация к спектаклю «Звездный мальчик» Детская пьеса знаменитого английского писателя Оскара Уайльда «Мальчик-звезда» о том, что главное в человеке не красивая внешность, которой восхищаются все вокруг, а душа. Тема жестокости и милосердия, нищеты и богатства, выбора между добром и злом — вот основные идеи, раскрытые автором в этой сказке. Она как для детей, так и для взрослых, чтобы ещё раз поразмыслить над смыслом жизни и своими ценностями. Быть добродетельным на словах недостаточно, поступки — вот главное, что будут оценивать люди.


The summary to the performance "Star Boy" The famous children's play by the famous English writer Oscar Wilde "StarBoy" tells that the most important thing in a person is not his beautiful appearance, which people admire all around, but the soul. The author discloses the following main ideas in this fairytail: cruelty and mercy, poverty and wealth, choice between the good and evil. This fairytail is both for children and adults. It helps to think about the meaning of our life and our values. It is not enough to say that you are virtuous, your actions are what people will value.